به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، بهمن ۰۶، ۱۳۹۷

هماهنگی ایرانیان – پاریس فراخوان گردهمائی

دراعتراض به شکنجه وحمایت ازاسماعیل بخشی ها و سپیده قلیان ها 
درپاریس یکشنبه ۲۷ ژانویه ۲۰۱۹ ،از ساعت ۱۵ تا ۱۷، درمیدان «سنت میشل»

بدین‌وسیله به اطلاع هموطنان عزیز ساکن فرانسه رسانده می شود که زمان گردهمائی اعتراضی در شهر پاریس به تاریخ یکشنبه ۲۷ ژانویه ۲۰۱۹ ،از ساعت ۱۵ تا ۱۷، درمیدان «سنت میشل » می باشد.این گردهمائی به قصد همراهی با کارزار سراسری علیه شکنجه،آزادی همه زندانیان سیاسی ورساتر ساختن فریاد قربانیان شکنجه در ایران از سوی «هماهنگی ایرانیان- پاریس» بر گزار می شود.از همه هم میهنان آزاده وتمامی انجمن ها وتشکل ها ومدافعین حقوق بشر تقاضا می شود تا با حضور خویش ضمن افشای نقض خشن وسیستماتیک حقوق بشردرایران توسط حکومت قرون وسطائی جمهوری اسلامی ومطالبه آزادی همه بازداشت شدگان، صدای دادخواهی همه قربانیان سرکوب وشکنجه درایران تحت سلطه دیکتاتوری مذهبی،اسماعیل بخشی ها وسپیده قلیان ها، را هرچه بلند تر به گوش جهانیان برسانند.

زمان گردهمائی: یکشنبه ۲۷ ژانویه ۲۰۱۹ - ازساعت ۱۵ تا ساعت ۱۷ 
مکان:میدان سنت میشل (مترو سنت میشل) 

هماهنگی ایرانیان – پاریس 
جمعه ۲۵ ژانویه ۲۰۱۹