به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، بهمن ۱۱، ۱۳۹۷

عکسی عجیب از وزیر اطلاعات، اعتمادآنلاین|

وزیر پابرهنه 
 امروز سید محمود علوی وزیر اطلاعات به شهر شیراز سفر کرد. در این سفر وی با پای برهنه و بدون کفش در صحن شاه چراغ حاضر شده بود. اعتمادآنلاین|