به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، خرداد ۰۸، ۱۳۹۳

دادگاه تجدید نظر:


چهارسال حبس برای مریم شفیع پور

دادگاه تجدید نظر٬ حکم حبس مریم شفیع پور را به ۴ سال تبدیل نمود. 

پیشتر قاضی صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران٬‌ این فعال دانشجویی محبوس در اوین را به ۷ سال حبس محکوم کرده بود. 
گفتنی است مریم شفیع‌پور، عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی و دانشجوی سابق رشته‌ی مهندسی کشاورزی گرایش آب دانشگاه بین‌المللی قزوین است که پس از دو ترم تعلیق از تحصیل به دلیل فعالیت دانشجویی، در حالی که در ترم هشتم بود، از دانشگاه اخراج شد.
او در سال ۸۹ نیز از سوی دادگاه انقلاب قزوین به خاطر فعالیت‌های دانشجویی و وبلاگ‌نویسی به یک سال حبس تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم شد.