به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اردیبهشت ۲۴، ۱۳۹۳

عکسی منتشر نشده از میرحسین

 اولین عکسی که پس از سه سال حصر، از موسوی منتشر می‌شود 

این عکس، اولین تصویری است که پس از گذشت سه سال و اندی از حصر میرحسین موسوی، از وی منتشر می‌شود.
این عکس مربوط به روزهای اخیر نیست، اما میرحسین را روی تخت بیمارستان و در حال صحبت با همراهان نشان می‌دهد.
کلمه