به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، بهمن ۰۵، ۱۳۹۴

«رایت را میخواهم خودت را نه»…

«رایت را میخواهم خودت را نه»…
کاریکاتور، توکا نیستانی / ایران وایر