به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، بهمن ۰۵، ۱۳۹۴

جدائی / الهام از عراقی

 مسعود عطائی
جدائی

من و این دلِ شکسته،تو و خوی خودنمائی
منم آن سمند خسته،تو غزال       تُند پائی
تو سفر به پیش داری،به رهت کنم دعائی :
ز تو دور هر گزندی، زتو دور هر بلائی.
                        " ز د و دیده خون فشانم ز غمت شب جدائی
                         چکنم که هست این ها   گل باغ  آشنائی   "


ز سفر حذر کن ای گل،که توئی همه جهانم
ز نسیم باغ حُسنت     تر و تازه شد خزانم
به نظر اگر چه پیرم،     به کنار تو جوانم
چو نسیم نو بهاری تو بیا به بوستانم
                     " سر و برگ گل ندارم ، به چه رو روم به گلشن ؟
                     که شنیده ام ز گل ها همه بوی بی وفائی    "

به رُخ ات گرفته ام خو، چو به شانه تاب گیسو
نرود خیالت از سر، نه به آرزو نه   جادو
ز جفا اگر بمیرم،   ز تو دل نمی کنم من،
نه نگه کنم به این سو نه نظر کنم به آن سو
                         " به کدام مذهب است این، به کدام ملت است این
                         که کشند عاشقی را، که تو عاشقم چرائی ؟ "

همه جا نشانه ی تو،       همه جا ترانه ی تو،
به چمن، به دشت و صحرا، سخن از فسانه ی تو
چه به میکده،چه مسجد،چه به کوچه و خیابان
درِ هر سرا   بگیرد دل من       بهانه ی تو
                         " به طوافِ کعبه رفتم، به حرم رهم ندادند
                          که تو در برون چه کردی،که درون خانه آئی "


به زمانه هستی ام را به ره ِ قمار دادم
نه به غصه و ندامت، که به اختیار دادم .
به تو با همه وجودم دل بی قرار دادم
به بهای راستگوئی سر خود به دار دادم.
                           " به قمارخانه رفتم،همه پاکباز دیدم
                           چو به صومعه رسیدم، همه زاهد ریائی "

چه هراسِ کاه بودن،اگرم تو کهربائی ؟
ز چه بیم موج و توفان ، اگرم تو ناخدائی ؟
چه غمی ز شام تیره،اگرم تو رهنمائی ؟
همه درد می پذیرم، به جز اندُه ِ جدائی.
                          همه آرزوی من این، که بگویدم " عراقی "
                           به درون بیا  " عطائی "  تو هم از تبار ما ئی!

                                                       ۲۸.آوریل ۲۰۰۸

                                                      مسعود عطائی