به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، بهمن ۰۴، ۱۳۹۴

وضعیت نگران‌کننده عیسی سحرخیز در سلول انفرادی بند دو‌الف سپاه


عیسی سحرخیز، زندانی سیاسی سبز محبوس در بند دوالف سپاه که به دلیل اطلاع رسانی از وضعیت خود از حقوق حقه‌ی خود در انفرادی محروم شده است، به دلیل عدم دسترسی مداوم به پزشک و دارو در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.

دادگاه این فعال سیاسی به بعد از انتخابات اسفندماه موکول شده و با توجه به پرونده وثیقه نیز برای آزادی موقت صادر نمی‌شود.


به گزارش خبرنگار کلمه، عیسی سحرخیز روزنامه نگار زندانی از سوی قاضی صلواتی به تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و توهین به رهبری متهم شده است. گرچه برگزاری دو دادگاه برای این اتهامات که در پی اختلاف میان دادستان و بازپرس پرونده به شکل خودسرانه از سوی صلواتی اعلام شده به بعد از انتخابات هفتم اسفندماه امسال موکول شده است.

از سویی با توجه به دو اتهام مورد ادعای قاضی صلواتی اجتماع و تبانی امکان آزادی او به قید وثیقه ممکن نخواهد بود.