به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، بهمن ۰۷، ۱۳۹۴

دکتر سید معین‌الدین مرجایی درگذشت

دکتر معین الدین مرجایی

مرجایی از اعضای هیأت مؤسس جبهه ملی دوم بود

دکتر معین الدین مرجایی  از اعضای «نهضت خداپرستان سوسیالیست»، و از همراهان دکتر محمد نخشب در نهضت ملی کردن صنعت نفت، بنیان‌گذار «حزب مردم ایران»، و عضو هیأت مؤسسین جبهه ملی دوم و مدیر روزنامه مردم ایران  در تهران درگذشت.

با پیوستن نهضت خداپرستان سوسیالیست به حزب ایران، مرجایی به فعالیت در حزب ایران پیوست وعضو این مجموعه گردید و بعد از جدا شدن اعضای نهضت از حزب ایران و تشکیل جمعیت آزادی مردم ایران و پس از آن حزب مردم ایران به این حزب پیوست و صاحب امتیاز روزنامه مردم ایران بود.  


این روزنامه ارگان جمعیت آزادی مردم ایران بود که ۵۷ شماره از زمان تاسیس تا ۲۶ مرداد ۱۳۳۲ نشر یافت .

مرجایی پس از کودتای ۲۸ مرداد به نهضت مقاومت ملی پیوست  و عضو کمیته بین الاحزاب بود.


مرجایی از اعضای هیأت مؤسس جبهه ملی دوم بوده و به همراه مهندس بازرگان از سوی مشترکین در کنگره جهت نوشتن اساسنامه جبهه ملی دوم انتخاب شد .

وی در سال ۱۳۴۴ در جریان دستگیری های اعضای جاما (منشعب از حزب مردم ایران)به همراه حبیب الله پیمان،کاظم سامی و حسین راضی به زندان قزل قلعه می افتد.  

اما  پس از چند مدت از زندان آزاد می شود  و پس از ان به همراه حسین راضی به فعالیت های اجتماعی روی می آورد.

مجلس ترحیم وی در روز جمعه ۹ بهمن، بین ساعات ۳ – ۶ بعد از ظهر، در منزل آن مرحوم منعقد خواهد شد.

     «احترام آزادی»، درگذشت دکتر سید معین‌الدین مرجایی را به همراهان و همفکران ایشان و به خصوص به فرزندش
دکتر فرید مرجایی تسلیت می گوید.