به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، دی ۳۰، ۱۳۹۴

یک بام و دو هوا، لیلا قدیمی

 لیلا قدیمی
ما مردم ایران شهره هستیم به محبت و عطوفت!
حکومتی که این‌همه به اعدام یکی از مخالفان مذهبی عربستان معترض است، چطور به راحتی مخالفان عقیدتی سیاسی خودش از جمله «محسن امیراصلانی» را اعدام کرده است؟ 
ما مردم ایران شهره هستیم به محبت و عطوفت! و همیشه در همه‌ی موقعیت‌ها در حال حمایت از همه. اخیرا موضوعی مبحث داغ محافل سیاسی و غیرسیاسی شده است؛ «اعدام شیخ نمر».

در کل مقوله اعدام در هر جایی از این کره‌ی خاکی با هر دین و مذهب امری‌ است که همیشه از دید جامعه‌ی بشر دوست محکوم می‌باشد!

اما این نکته بسیار حائز اهمیت است و قابل توجه که چطور حکومت و گروه‌های سازمان یافته و وابسته به برخی نهادهای خاص، که برای یک اعدام، که درگیر حواشی نامعلوم و چند وجهه است، چنین به اعتراض بر می‌خیزند، اما در مقابل سرکوبی اندیشه‌های برتر در پای «چوبه دار» سکوت می‌کنند؟!

برای من جالب است که دولت تدبیر و امید چگونه از حکم اعدام برای «محسن امیراصلانی» که هیچ سابقه‌ی تروریستی، سیاسی یا شورشی نداشت و تنها یک دگر اندیش و یک متفکر بود و تمامی افکار و اندیشه‌هایش در پی صلح و بالا بردن سطح شعوری مردم و دوری از خرافه و… بود، به راحتی می‌گذرد، ولی در موضوع اعدام شیخ نمر چنین واکنشی نشان می‌دهد! آیا این ضد و نقیض بودن عقاید و باورهای یک حکومت را نمی‌رساند؟!

اعتراض ایران بر «اعدام» بسیار نیکوست ولی ای کاش این واکنش شامل احکام اعدام منتقدان، مخالفان و متفکران ایرانی نیز می‌شد.
سحام نیوز