به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، دی ۲۸، ۱۳۹۴

یادداشت شماره ۵۶۲ ـ هوشنگ طالع


از برجام هسته‌ای به برجام موشکی
 تا برجام تیروکمانی 

هنوز پژواک خوانش تسلیم‌نامه‌ی هسته‌ای از سوی پهلوان دکتر محمد جواد ظریف در فضای تالار کاخ سازمان ملل متحد در وین به گوش می‌رسید که « آمریکایی زشت » ، دستور داد تا به گونه‌ی رسمی ، آغاز « برجام موشکی »‌ را با تحریم 10 شخصیت حقیقی و حقوقی اعلام دارند .
 البته برای آغاز فراگشت برجام موشکی که خیلی پیش‌تر آغاز شده بود ، آمریکایی زشت ، اعلام رسمی آن را تا در آوردن قلب واکنشگر اراک به دست پهلوان دکتر سیدعلی‌اکبر صالحی و نیز آزادی جاسوسان زندانی در ایران به عقب انداخته بود .

 با آغاز این فراگشت ، در تاریخ خواهند نوشت که به دنبال چندین ماه یا سال « مشت‌گره کردن‌ها ، فریاد مرگ بر ... کشیدن‌ها » و اعلام این که : « ‌صنایع موشکی حق مسلم ماست » و تقسیم اردوگاه حاکم بر کشور به دو اردوگاه « تدبیر و امید » و « دل‌نگرانی » ، سرانجام « حسن ثانی » را به عنوان « میدان‌دار موشکی » که از سوی چند پهلوان موشکی هم‌راهی می‌شود ، وارد صحنه می‌کنند .

 میدان‌دار ، هم‌راه با « پهلوانان موشکی » با نصب پرده‌ی نبرد رستم و دیو سفید در «‌قهوه‌خانه دولت » ، هرشب شمشیر چوبین خود را در فضا به گردش در می‌آورد و رجز می‌خواند و هرشب آمریکایی زشت رادر میان « به‌به و چه‌چه » حاضران که از کیسه‌ی ملت ؛ اما به خرج دولت ، چای می نوشند و قلیان می‌کشند ، سرانجام اعلام می‌کند که حل مساله‌ی « آب لازم برای سماور قهوه‌خانه ، در گرو حل مساله‌ی موشکی است » ؟!

 از فردا شب ، دیگر « دیو‌کشی » ‌موقوف می‌شود و دسته ثانی « کارناوال‌چیان سبک ریو » را وارد میدان می‌کنند و سرانجام پهلوانان موشکی با میان‌داری « پهلوان حسن ثانی » موشک‌ها را با « اره‌ی آهن‌بر » به دو نیم می‌کنند و مساله ختم به خیر می‌شود و پهلوان حسن ثانی اعلام می‌کند : « اگر در مساله‌ی موشکی 2 گل خوردیم ، در عوض 3 گل زدیم .  آمریکا می‌خواست که ما لاشه‌ی موشک‌ها را تحویل دهیم ؛ اما ما آن‌ها را به کارخانه ذوب‌آهن اصفهان فرستادیم تا به تیر آهن و میل گرد تبدیل گردند و در تکمیل ساخت خانه‌های مسکن مهر برای مستضغفان مصرف شوند » .

به دنبال این « امید »آفرینی  در سایه‌ی « تدبیر » ، آمریکایی زشت مدعی می‌شود که « تیروکمان »‌های موجود در ایران باعث متزلزل شدن امنیت آمریکا و متحدان آمریکا در همسایگی ایران است ، به ویژه پس از به دست آوردن جایگاه‌های جهانی از سوی تیراندازان دختر و پسر ایرانی در رشته‌ی تیراندازی کامپاند و دیگر رشته‌ها . البته کنگره‌ی آمریکایی زشت یادآور می‌گردد که در گذشته نیز تیر وکمان‌های پارتی و پارسی باعث ترس و بیم امپریالسم روم شده بود و زیان‌های بسیاری براین امپریالیسم در جنگ‌ها وارد کرده بود !

دو‌باره ، فریاد‌ها در دفاع از صنعت تیر و کمان و این که « تیراندازی حق مسلم ماست » به آسمان بر‌می‌خیزد ، مشت‌های گره کرده و مرگ بر ، حواله‌ی آمریکایی زشت می‌گردد ؛ قهرمانان تیراندازی با کمان در رشته‌ی کامپاند و دیگر رشته‌ها ، بر صفحه‌ی « سیما » ظاهر می‌شوند ، نمایندگان مجلس بیانیه‌ها می‌دهند و سخن‌رانی‌های غرا می‌کنند ؛ راه‌پیمای‌های بزرگ ترتیب داده می‌شود و سرانجام ، برای رفع غائله ، پهلوانان تیروکمانی با میان‌داری «  پهلوان حسن ثانی » را با شعار « تدبیر و امید » وارد میدان می‌کنند .

پهلوان حسن ثانی ، پس از چند حرکت نمایشی با کباده ( نماد تیرو‌کمان ) البته هم‌راه با پهلوانان تیروکمانی در «‌ گود » ، در حالی که مرشد پیاپی برای او پهلوانان « تیرو‌کمانی » زنگ را به صدا در می‌آورد و حاضران در « زورخانه دولت » صلوات جلی ختم‌ می‌کنند ، رو به حاضران کرده و می‌گوید : « حل مساله‌ی پوست ضرب مرشد ، در گرو حل مساله‌ی تیر و کمان است » . این گونه است که نسل سوم « کارناوال‌چیان سبک ریو » وارد گود می‌شوند و سرانجام با شکستن تیر و کمان‌های موجود ، این غائله نیز با « تدبیر » حسن ثالث و پهلوانان تیرو کمانی با شکستن تیرو کمان‌های « کامپاند » و محروم کردن قهرمانان این رشته از همه‌ی حقوق اجتماعی ، بذر‌های « امید » به آینده‌ای درخشان ،‌ هم‌راه با پیش‌رفت در رشته‌هایی مانند « الک‌دولک » ، « دوزبازی » و رشته‌های همانند ، در دل همه‌ی مردم ایران شکوفا می‌شود  .   

دوشنبه 28 دی‌ماه 1394 ـ هوشنگ طالع