به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، بهمن ۰۱، ۱۳۹۴

مختصری سو‌‌ء تفاهم

 مختصری سو‌‌ء تفاهم
کاریکاتور: مانا نیستانی، ایران وایر