به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، بهمن ۰۴، ۱۳۹۴

کاریکاتور/ خامنه ای: مخالفان رای بدهند اما کاندید نشوند…!

مخالفان رای بدهند اما کاندید نشوند…از توکا نیستانی/ رادیو فردا