به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، تیر ۱۹، ۱۳۹۷

کاریکاتور/ رقص مجاز و رقص غیر مجاز

 کاری از مانا نیستانی