به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، تیر ۱۲، ۱۳۹۷

از زبان خودشان!

 بدبخت! (گفت و شنود کیهان) 

گفت: بالاخره بخشی از لیست شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند منتشر شد.
گفتم: خب، حتما همه دلارها در جای خود هزینه شده است!
گفت: چه جور هم! شرکت خودرو‌ساز، دستگاه تهیه قهوه وارد کرده! شرکت ورزشی لاستیک ماشین وارد کرده! شرکت پتروشیمی موز وارد کرده آن یکی لوبیا چشم بلبلی وارد کرده و...!
گفتم: ولی قرار بود دلار ۴۲۰۰ تومانی صرف واردات اقلام مورد نیاز مردم با قیمت ارزان بشود نه اینکه با ظاهر‌سازی و دوز و کلک به جیب یک عده مفتخور ریخته شود!
گفت: چه عرض کنم؟!
گفتم: یارو پول این و آن را به بهانه صدقه برای مستمندان می‌گرفت و آن را در یک صندوق صدقه در خانه خودش می‌ریخت. بعد پول‌ها را بیرون آورده و بالا می‌کشید! گفتند؛ خجالت نمی‌کشی؟ این چه کاری است؟! گفت؛ هم با صدقه ۷۰ بلا را دفع می‌کنم و هم پول‌ها را به یک آدم بدبخت و محتاج که خودم باشم می‌دهم و ثواب دیگری می‌برم!