به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مرداد ۲۵، ۱۳۹۸

تجمع نظامیان چین در مرزهای هنگ کنگ / عکس روز

تجمع نظامیان چین در مرزهای هنگ کنگ / عکس روز