به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، فروردین ۰۲، ۱۴۰۲

گویید به نوروز که امسال نیاید، آهنگساز و خواننده: حاتم لایق، شاعر: خلیل الله خلیلی

وای وطن، وای وطن، وای

گویید به نوروز که امسال نیاید