به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، فروردین ۰۲، ۱۴۰۲

رقص نوروزی هموطنانمان در کنار مقبره کوروش

گروهی از زنان و مردان در آخرین روز سال ۱۴۰۱ با برگزاری رقص و آواز در نزدیکی مقبره کورش کبیر به استقبال عید نوروز رفتند