به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، فروردین ۰۹، ۱۴۰۲

تودهنی عجیب مولوی عبدالحمید به سیدعلی‌خامنه‌ای در یک حرکت بی‌سابقه انقلابی


تودهنی عجیب مولوی عبدالحمید به سیدعلی‌خامنه‌ای