به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، فروردین ۰۶، ۱۴۰۲

همخوانی سرود میهنی در آرامگاه فردوسی به مناسبت نوروز