به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، فروردین ۰۹، ۱۴۰۲

کاریکاتور/ حجاب اجباری بر سر فرشته عدالت، اثری از مانا نیستانی، ایران وایر

 
حجاب اجباری بر سر فرشته عدالت، اثری از مانا نیستانی، ایران وایر