به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، فروردین ۱۱، ۱۴۰۲

دختران شجاع لاهیجان آخوندهای شیطان‌کوه را در امواج انقلاب خود غرق کردند!!!


دختران شجاع لاهیجان آخوندهای شیطان‌کوه را در امواج انقلاب خود غرق کردند!!!