به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اسفند ۲۸، ۱۴۰۱

کاریکاتور هفته

بیلاخ چین به رهبری 

کاریکاتور هفته، روایت رویدادهای هفته به زبان تصویر و طنز است. 

مانا نیستانی موضوعات روز را برای دویچه وله فارسی با دیدی انتقادی به تصویر می‌کشد.