به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، اردیبهشت ۰۸، ۱۳۹۳

درخواست خانواده زندانيان سياسی از بستگان زندانی خود برای پایان اعتصاب

اعتصاب خود را شکسته و پرچم احقاق حقی را که بر افراشته اید 
به ديگر دوستداران و همفکران در بيرون از ديوارهای زندان بسپارید
۲۹ تن از خانواده های زندانيان سياسی محبوس در زندان اوين، در دردنامه ای به دربندانشان با تاکيد بر اينکه به آرمان ها و پايداری اين عزيزان مباهات می کنند، اما سلامت شان تنها سرمايه تسلی است، از آنان خواسته اند که اعتصاب خود را شکسته و پرچم احقاق حقی را که بر افراشته اند به ديگر دوستداران و همفکران در بيرون از ديوارهای زندان بسپارند.
به گزارش کلمه، تعدادی از زندانيان سياسی در انفرادی زندان اوين از ۵ شنبه ۲۸ و پس از حمله به بند ۳۵۰ دست به اعتصاب غذا زدند. اعتصابی که با پيوستن جمعی ديگر در بند عمومی و ديگر زندان های کشور در روزهای آينده ادامه پيدا کرد و اينک خانواده ها و فعالان و دلسوزان کشور نگران از وقع هر اتفاقی در زندان هستند.
متن اين دردنامه که در اختيار کلمه قرار گرفته به شرح زير است:
بسم الله الرحمن الرحيم
عزيزان در بند ما!
جراحات و صدماتی که در يورش وحشيانه ۲۸ فروردين بر شما وارد شد پيش از آن که از سوی مراجع قانونی معاينه و ثبت شود در حال محو و بهبودی است، اما جراحت قلب های ما که برازنده ترين و عزيزترين عزيزان مان گروگانند روز به روز ملتهب تر می شود. متصديان و مسئولان فسادهای هزاران ميليارد تومانی و هزاران فساد ديگری که ملت هنوز از آنها خبر نشده است اما اثراتش را بر سفره های کوچک خود می بينند آزادند و آبادند، بلکه قدر می بينند و بر صدر می نشينند اما شما به جرم آنکه ۵ سال زودتر شرايط امروز کشور را با فراصت ديديد و با شجاعت بيان کرديد-حتی گاهی تنها بخاطر نوشتن يک مقاله- در حبس های طويل المدت بسر می بريد، سهل است، در زندان هم از کينه جويی ها در امان نيستيد، بلکه از برخی ابتدايی ترين حقوقی که سارقان و قاتلان هم از آن برخوردارند محروم هستيد.
آيا اين همه هنوز راضی تان نمی کند؟ رييس دستگاه قضايی که حاضر نيست لذت نمک پاشيدن بر زخم های ما را به مادون خود واگذارد می گويد که ديگر با شما وجدان های بيدار مردم مماشات نخواهد کرد.
آری! همه آگاهند از پرونده هايی که درباره شان مماشات می شود.
عزيزان در بند ما!
همين مقدار مصيبت و نگرانی برای ما خانواده های شما کافی است. از يک هفته پيش دهها تن از شما در اعتراض به فجايع صورت گرفته در روز خونين بند ۳۵۰ در اعتصاب غذا بسر می بريد بدانيد که در ايران سرفراز هيچ خانواده ای به اندازه ما به آرمان ها و پايداری های شما مباهات نمی کند، اما نيز بدانيد که سلامت شما تنها سرمايه تسلی ماست. صدای مظلوميت شما اينک عواطف پاک مردم را متأثر کرده و طنين آن مرزها را نيز درنورديده است.
از شما می خواهيم اعتصاب خود را بشکنيد و پرچم احقاق حقی را که بر افراشته ايد به ما و ديگر دوستداران و همفکرانتان در بيرون از ديوارهای زندان بسپاريد.


اسامی خانواده ها:

۱- زهرا رحيمی، همسر ابوالفضل قديانی

۲- زهرا مديری، همسر قربان بهزاديانژاد

۳- صديقه راحت طلب ايرانی، مادر عليرضا رجايی

۴- زهرا مجردی، همسر سيدمحسن ميردامادی

۵- فخرالسادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاج زاده
۶- زهرا حيدرزاده، همسر مسعود پدرام
۷- سيده زليخا موسوی، مادر سيدحسين رونقی ملکی
۸- مريم شفيعی، همسر عماد بهاور
۹- عاطفه خلفی، همسر حسن اسدی زيدآبادی
۱۰- زهره احسنی، همسر نادر جانی
۱۱- طاهره سماواتی، همسر حميدرضا کرواسی
۱۲- هاجر صادقی پور، همسر محمدصادق ربانی املشی
۱۳- مريم ايمانی، همسر سيداحمد هاشمی
۱۴- معصومه راستگو، همسر نصور نقی پور
۱۵- سميه عالمی پسند، همسر امين چالاکی
۱۶- مهرنوش شاهمرادی، همسر سيدعليرضا بهشتی
۱۷- فرزانه ميرزاوند، همسر سيامک قادری
۱۸- معصومه زمانی، همسر محمود باقری
۱۹- سميه مولائی، همسر عليرضارجبيان فرد
۲۰- راضيه يداللهی ، همسر اميد بهروزی
۲۱- خديجه برزگر، همسر مصطفی دانشجو
۲۲- صديقه خليلی، همسر حميدرضا مرادی
۲۳- جميله شهبازيان، مادر رضا انتصاری
۲۴- ميترا علی ويردلی، همسر بهزاد عرب گل
۲۵- مريم اسلامی، همسر امير اسلامی
۲۶- نينا حسابی، مادر مصطفی عبدی
۲۷- معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی
۲۸- زليخا بيابانی، مادر محمد داوری
۲۹- فاطمه صالحی زاده ارمکی، مادراکبر امينی