به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اردیبهشت ۰۴، ۱۳۹۳

بیانیه پزشکان ایرانی مقیم اتریش مدافع حقوق بشر در ایران

پیرامون یورش وحشیانه مامورین دولتی وسپاه به زندان اوین و مضروب ساختن زندانیان سیاسی 
  
 هم ميهنان گرامی

 طبق گزارش هرانا, خبر گزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران, روز پنجشنبه بيست و هشتم فروردین ماه    ١٣٩٣ گارد زندان اوین به همراه مامورین اطلاعات و همچنین اطلاعات سپاه به بند٣٥٠  زندان اوین حمله کرده و تعداد زیادی از زندانیان سیاسی را مورد ضرب وشتم قرارداده اند. بر مبنای همین گزارش در اثر این  حملات وحشیانه عده ای از زندانیان بشدت زخمی شده و جراحات بعضی از آنان بسیار وخیم توضیح داده شده است. مامورین سپس به سراغ زندانیان سایر اتاق ها رفته و آنجا هم به اعمال خشونت پرداخته اند. پس از این ماجرا عده ای از زندانیان به زندان های انفرادی منتقل شده و مجروحین نیز بدون پوشش پزشکی به حال خود رها شده اند.
 پزشکان ایرانی مقیم اتریش مدافع حقوق بشر تهاجم خشن, غیر انسانی و قلدرمابانه مامورین اطلاعات و سپاه را به شدت محکوم کرده و ضرب و شتم زندانیان سیاسی این انسان های شریف, آزاده, آزاد اندیش و بی دفاع را که چیزی جز آزادی و سر بلندی مردم ایران را نمی خواهند شرم آور وغیر قابل تحمل میدانند.
 برای ما غیر قابل تصور است كه قوه قضائیه و وزارت اطلاعات که زیر نظر مستقیم ولی فقیه آقای علی خامنه ای قرار دارند و انجام وظیفه می کنند از حمله اوباش واراذل به سلول های زندان اوین و مجروح ساختن زندانیان بی دفاع بی اطلاع بوده باشند
 ما یکبار دیگر تاکید کرده و خاطر نشان می سازیم که قوه قضائیه و وزارت اطلاعات مسئول حفظ جان, امنیت
 و سلامت زندانیان سیاسی که سرمایه فکری و آزاد اندیشی جامعه هستند می باشند.
 ما همچنین یادآور می شویم, آقای حسن روحانی که با شعار وحدت, تعامل و مراعات حقوق بشر و با حمایت و رایً بیست میلیون از مردم ایران به ریاست جمهوری انتخاب شده اند نمی تواند در مقابل این همه قساوت,
  خشونت و نقض آشکار و خشن حقوق بشر که موجب خجالت و شرمساری است بی تفاوت باشد.
 ما به عنوان یک سازمان حقوق بشری و پزشکان متعهد که آرزويی جز احترام به حقوق شهر وندان و آزادی و سر بلندی مردم ایران نداریم مصراً می خواهیم هر چه زودتر یک کمیسیون حقیقت یاب به منظور تعقیب دست اندرکاران این حملات وحشیانه, خشن و غیر انسانی تشکیل گردد تا با مجازات مسئولین از تکرار چنین فجایعی در آینده جلو گیری شود
 ما همچنین  از آقای روحانی می خواهیم بدون اتلاف وقت و از طریق یک کمیسیون پزشکی  امکانات لازم را برای پوشش پزشکی مجروحین و آن هم در خارج از زندان و در بیمارستانهايی که قدرت و توانايی درمان کافی را دارا می باشند فراهم ساخته و هر چه زودتر از زندانیان سیاسی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته
 اند اعاده حثیت نماید.

ازطرف گروه پزشکان وکادر پزشکی مدافع حقوق بشر
 على گوشه- سيروس ميرزائى
 Facebook-Homepage: http://www.facebook.com/pages/Iranmed-Iranian-Medical-Professionals-for-Human-Rights-

in-Iran/193593807346903