به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، فروردین ۲۷، ۱۳۹۳

دانشمندان فرانسوی و آلمانی اعلام کردند

دو فنجان قهوه در روز برای جلوگیری از آلزایمر مفید است
دانشمندان فرانسوی و آلمانی روز چهارشنبه 9 آوریل 2014 اعلام کردند شواهدی آزمایشگاهی دال بر نظریه نوشیدن کافئین برای جلوگیری از بیماری آلزایمر یافته اند. 

این دانشمندان می گویند دوز منظم کافئین در موشها مانع از رشد پروتئین تائو می شود، که مسبب بسته شدن سلولهای مغزی است. 

این کشف در میان موشهایی دیده شده که از نظر ژنتیکی برای تولید تائو تغییر ساختاری یافته اند. 

در آب آشامیدنی این موشها مقدار کمی کافئین- 0.3 گرم در لیتر- برای مدت 10 ماه اضافه شده بود. این تقریبا معادل دو فنجان قهوه در روز برای انسانهاست. 

این موشها با موشهای دیگری مقایسه شده اند که در همان رده تولید "تائو" بودند، اما به آنها دوز کافئین داده نشده بود. 

دیوید بلوم از موسسه ملی تحقیقات پزشکی و بهداشتی فرانسه گفت: "موشهای کافئین خورده از نظر حافظه و تولید تائو و همچنین تورم بافتهای مغزی کمتر دچار آسیب شده اند." 

آزمایشهای قبلی هم نشان میدهند که افراد مسن در صورت مصرف مداوم و معتدل کافئین کمتر دچار ناراحتی های ادراکی می شوند. 

تحقیقات همچنین از تاثیر کافئین در کاهش کم حافظگی در موشهایی حکایت دارد که مبتلا به آمیلوید مغزی مرتبط با آلزایمر هستند. 
العربیه

این تحقیق در مجله آمریکایی "نوروبیولوژی سالخوردگی" چاپ شده است.