به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، فروردین ۲۶، ۱۳۹۳

سخنرانی آنگ سان سوچی در برلین

لزوم اصلاحات دموكراتيك در ميانمار
آنگ سان سوچي، رهبر مخالفان ميانمار در جريان سخنراني در برلين، آلمان براي دريافت جايزه حقوق بشر گفت، ميانمار همچنان نيازمند يك قانون اساسي دموكراتيك، سازش راستين ملي و تغيير در جريان ذهني ميان فرماندهان سابق ارتش است. وي به جهان تاكيد كرد، تا از نزديك شاهد اقدامات دولت ميانمار باشند.
وي اين سوال را مطرح كرد كه آيا دولت ميانمار به راستي خواهان تبديل شدن به يك اتحاديه دموكراتيك است يا مي‌خواهد به سمت يك كشور خودكامه برود؟
رهبر مخالفان ميانمار افزود: تنها زماني مي‌توانيم اعلام كنيم كه اقدامات اصلاحي در ميانمار نتيجه‌بخش بوده كه قانون اساسي را تغيير دهيم.