به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، اردیبهشت ۰۱، ۱۳۹۳

واکنش تند هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی به سخنان رهبر جمهوری اسلامی

"دوران خشکه مقدس‌ها به سر آمده است"
رهبر جمهوری اسلامی، روز گذشته طی سخنانی درباره نقش زن در جامعه اسلامی از جمله گفته بود نظریه ساخته شده در غرب مبنی بر برابری زن و مرد نظریه‌ای غلط است.

هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع مصلحت نظام اسلامی بدون اشاره مستقیم به سخنان روز شنبه رهبر جمهوری اسلامی گفته است: خشکه مقدس‌ها فکر نکنند که این افتخار است که پای بچه‌هایشان را ازمدرسه و تحصیل ببرند. گذشت آن زمانی که این مسئله افتخار به حساب می‌آمد. دوران خشکه مقدس‌ها به سر آمده است.
هاشمی رفسنجانی در سخنانی که در سایت رسمی او انتشار یافته افزوده است: اگرفکر کنیم که همه وقت فعال خانم‌ها باید صرف خانه داری و بزرگ کردن بچه شود، این با عقل و منطق و واقعیت‌های زندگی منطبق نیست. اگر مسئولیت خانه داری به خانم‌ها و سایر کار‌ها در جامعه به آقایان واگذار شود، در این صورت هم به زنان ستم شده است و هم به مردان جامعه.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنان روز شنبه خود افزوده بود: اشتغال زنان مسئله‌ای درجه دو است و مسئولیت زن، اول در خانه است.
ساعاتی پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی و واکنش هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز طی سخنانی در تهران ضمن تاکید بر برابری حقوقی و اجتماعی زنان و مردان بدون اشاره به سخنان رهبر گفت: «ترس از حضور و تعالی زنان» را نباید به پای دین اسلام نوشت.
حسن روحانی امروز، یک شنبه بیستم آوریل، بر ضرورت تامین فرصت برابر، مصونیت حقوقی برابر و حقوق اجتماعی برابر برای زنان تاکید کرد و گفت: «از قرن‌ها پیش زنان برای احقاق حقوق خود به پا خواسته‌اند».
حسن روحانی افزوده است: «آنهایی که از حضور زن و تعالی زن می‌ترسند و چنین ایده و اعتقادی دارند لطفاً این اعتقاد را پای اسلام، دین و قرآن ننویسند».
حسن روحانی گفته است: امینت زنان نباید به خانه محدود شود و باید در جامعه و خیابان نیز امنیت آنان تامین شود، و افزود «اعتراف می‌کنم که هنوز کاستی‌های فراوانی درباره حقوق زنان و مسائل جنسیتی در کشور وجود دارد».
رئیس جمهوری اسلامی افزوده است: «اگر پدر به جامعه می‌آید وظیفه و مسئولیت و پدری را فراموش نمی‌کند، لذا اگر مادر هم به جامعه بیاید مسئولیت مادری را فراموش نخواهد کرد».
رادیو فرانسه ـ فارسی
ویدذوی هاشمی رفسنجانی: ۱۳۶۲
 هاشمی رفسنجانی: حرفهای افراطی علیه حقوق زنان را قبول ندارم اینجا