به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، اسفند ۲۸، ۱۳۹۶

ترویج حجاب به شیوه صداوسیمای جمهوری اسلامی / عکس

 شبکه پویانمایی کودکان بر سر کلاغ مادر حجاب گذاشت!