به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اسفند ۲۵، ۱۳۹۶

چیزی عوض نشد! ، مسلم حسن‌شاهیچیزی عوض نشد!
چندین بهار آمد و چیزی عوض نشد
گل جای خار آمد و چیزی عوض نشد
ای‌کاش سالِ آدمی از راه می‌رسید
میمون و مار آمد و چیزی عوض نشد
در این جهان، سواره به فکر پیاده نیست
دیدی قطار آمد و چیزی عوض نشد؟

صدها هزار بشکه از این چاهِ نفت رفت
جایش دلار آمد و چیزی عوض نشد
دلخوش به این شدیم که «قانون‌گریز» رفت
«قانون‌مدار» آمد و چیزی عوض نشد
«در قفل‌های بسته فرو می‌کنم کلید!»
با این شعار آمد و چیزی عوض نشد 

شاید قرار نیست که چیزی عوض شود
وقتی دوبار آمد و چیزی عوض نشد
از دوستان گلایه ندارم که دشمنم
با من کنار آمد و چیزی عوض نشد
یادش به‌خیر! مدرسه و زنگ دینی و...
آموزگار آمد و چیزی عوض نشد
شاعر شدن چه فایده در قرن بیست‌ویک؟
صد شهریار آمد و چیزی عوض نشد!

مسلم حسن‌شاهی