به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، فروردین ۰۵، ۱۳۹۷

عید اومده

شهره، شهرام صولتی، شهیاد، هلن 
عید اومده عید اومده
عید اومده عید اومده بهاره

دوباره رسیدن فصل بهار
دوباره نو شدن قول و قرار

دوباره محبت و آشتی کنون 
خوش باشیم تو این دو روز روزگار 

عید اومده عید اومده 

عید اومده عید اومده
عید اومده عید اومده بهاره

دوباره رسیدن فصل بهار
دوباره نو شدن قول و قرار

دوباره محبت و آشتی کنون
خوش باشیم تو این دو روز روزگار

دوباره فصل شکفتن دله
دوباره کنار گذاشتن گله

نکنه یه وقتی یادمون بره
که دیگه برنمیگرده این بهار

عید اومده عید اومده بهاره
شادی رو به خونمون میاره

عید اومده عید اومده بهاره
هر چی از خدا میخوای برات هدیه بیاره
دلای بیقرار ثانیه ها رو میشماره

بیا تا دعا کنیم دلخوشی از راه برسه
دلامونو وا کنیم که این روزا مقدسه
هر کی آرزو داره به آرزوشم برسه
لحظه ها رو بشمریم سال نو از راه برسه
بشینیم سفره ی هفت سین بشینیم کنار هم
از خدای مهربن شادی بخوایم برای هم


عید اومده عید اومده بهاره
شادی رو به خونمون میاره

عید اومده عید اومده بهاره
هر چی از خدا میخوای برات هدیه بیاره

دلای بیقرار ثانیه ها رو می شماره