به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آبان ۰۶، ۱۳۹۷

خطر سلفی‌گری در آلمان

جامعه آلمان در سال‌های اخیر با پدیده تازه‌ای به نام "سلفی‌گری" روبرو شده است؛ نوعی از اسلام‌گرایی "افراطی" و "پرخاشگر" که پیدایی آن در آلمان با ظهور گروه‌های افراطی اسلام‌گرا و "جهادی" در خاورمیانه هم‌زمان است.


در سال‌های پس از پیدایش داعش صدها نفر از سلفی‌های آلمان به صفوف این گروه پیوستند.
"سلفی‌گری" چهره خطرناک خود را در دسامبر ۲۰۱۶ به جامعه آلمان نشان داد؛ انیس عامری که از این نوع اسلام افراطی تاثیر گرفته بود با کامیون به بازار کریسمس در برلین حمله کرد، ۱۲ نفر را کشت و حدود ۱۰۰ نفر را زخمی کرد.