به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مهر ۲۶، ۱۳۹۷

کوچه لره سو سپمیشم - برای نرگس محمدی و کودکانش

کوچه را آب پاشیده‌ام تا وقتی یارم می‌آید گرد و خاکی بلند نشود.
طوری بیاید و برود که هیچ حرف و حدیثی در میان نماند.
دخترم رفته و من تنها مانده‌ام. سماور را روشن کرده‌ام [اما] 
برای نرگس محمدی و کودکانش
کوچه را آب پاشیده‌ام تا وقتی یارم می‌آید گرد و خاکی بلند نشود.
طوری بیاید و برود که هیچ حرف و حدیثی در میان نماند.
دخترم رفته و من تنها مانده‌ام. سماور را روشن کرده‌ام [اما]
قند در استکان انداخته‌ام، یارم رفته و من تنها مانده‌ام.
جانم سوخته ای جدایی، چه تلخ هستی ای جدایی
«علی» رفته و من تنها مانده‌ام. پسرم رفته و من تنها مانده‌ام. امان امان ای جدایی، چه تلخ هستی ای جدایی،
پس از اجرا توسط رشید بهبودف به شهرت رسید.
کوچه‌ها را آب و جارو کرده‌ام (Küçələrə su səpmişəm) کوچه لره سو سپمیشم، یک ترانه آذری است که این ترانه توسط خوانندگان دیگر نیز (ازجمله شوکت علی‌اکبروا)
اجرا شده است. همنشین بها