به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مهر ۲۹، ۱۳۹۷

آتش افروزی مکن در خرمنِ افسرده‌ام

منیر طه
آتش افروزی مکن در خرمنِ افسرده‌ام
آتش افروزی مکن در خرمنِ افسرده‌ام
شور و شیدایی میفکن در دلِ آزرده‌ام
سرد و خاموش است شب‌ها، لخت و عریان روزها
من بهارانِ به آغوشِ زمستان برده‌ام
خسته از راهِ درازم، خسته از شیب و فراز
آشیان گم‌کرده، مرغِ باد و باران خورده‌ام
در دلِ توفان عنان درکش، منه پا در رکاب
گرد و خاکِ ره هنوز از پیشِ پا نسترده‌ام
شمع را آتش‌فروزی غیرِ خودسوزی نبود
آتش‌افروزی مکن در خرمنِ افسرده‌ام
    منیر طه
   ۱۹ ا کتبر   ۲۰۱۸