به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آبان ۰۱، ۱۳۹۷

عکس روز / روی جلد مجله اشپیگل آلمان

 "شاهزاده و جنایت"