به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مهر ۲۴، ۱۳۹۷

تاکتیک جالب و ابداعی اعتصاب تاریخی فرهنگیان

تاکتیک جالب و ابداعی اعتصاب تاریخی فرهنگیان که در بیش از دویست و پنجاە شھرستان کشور برگذار شد، امکان سرکوب آنرا را از بین برد

در روزهای ۲۲  و ۲۳ مهر ۱۳۹۷، معلمان ایران در حدود دویست و پنجاە شهر و روستای سراسر کشور با تاکتیک جدید یعنی تحصن داخل خود مدرسه، دست به اعتصاب زدند.

 در جریان این اعتصابات دانش‌آموزان درس آزادگی و ایستادگی برای احقاق حق می‌گیرند. اعتصاب تاریخی معلمان در بیش از دویست و پنجاە شھر و روستای سراسر ایران در ۳۱ استان کشور برگزار شده است. اعتصابات سراسری نقطە عطفی در تاریخ مبارزات مردم ایران برای آزادی و پایان استبداد است. گرچه رسانه‌های داخلی این اعتصاب سراسری را سانسور کرده‌اند اما عکس‌ها و فیلم‌های زیادی در فضای مجازی نشان از گستردگی این اعتصابات دارد. خانواده‌های دانش‌آموزان، فرهنگیان بازنشسته و کارگران هم تا کنون حمایت خود را از این اعتصاب اعلام کرده‌اند. 

تحصن در خود مدرسه تاکتیک جدید معلمین بود، این تاکتیک جالب و ابداعی اعتصاب فرهنگیان که در بیش از دویست و پنجاە شھرستان کشور برگزار شد، امکان سرکوب آنرا را از بین برد. با توجه به تاکتیک امکان اعزام نیروهای سرکوب گر به داخل مدارس و سرکوب آنان وجود ندارد. این اعتصاب برعکس اعتصاب های قبلی تاثیر بیشتری برروی دانش آموزان و خانواده های آنها خواهد داشت. در بسیاری از موارد دانش آموزان با معلمین همبستگی خود را اعلام کردند.

معلمان اعتصابی، ازجمله، به دریافتی اندک و سختی گذران زندگی، نارسایی وضعیت بیمه، در زندان نگاه داشتن کنشگران معلم، اختناق در مدارس و پایمال شدن احترام معلم، وضعیت ناگوار ساختمان و امکانات آموزشی بسیاری از مدارس و کیفیت پایین کتاب های درسی اعتراض دارند. 

در بیشترمدارس، اعتصاب به صورت ماندن معلمان در دفتر مدرسه و نرفتن سر کلاس برگزار شد. در مواردی نیز معلمان اصلاْ به مدرسه نیامده و در خانه ماندند.

در بسیاری از مدارس کشور، معلمان در حیاط مدرسه دانش آموزان را گرد آورده، دلایل اعتصاب خود را برای آنان بازگو کردند.

در روزهای گذشته، ادارات حراست آموزش و پرورش و دیگر نهادهای اطلاعاتی رژیم با اخطارها و تهدیدهای بخشنامه ای، شفاهی و پیامکی کوشش کرده بودند که از برگزاری اعتصاب فرهنگیان جلوگیری کنند.

تاکتیک جالب و ابداعی اعتصاب فرهنگیان که در بیش از دویست و پنجاە شھرستان کشور برگزار شد، امکان سرکوب را از بین برد. 

گزارشی از بجنورد حاکی است که محمدرضا رمضانزاده، رئیس شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان، در این شهر به دست پلیس امنیت دستگیر شده و بلافاصله پس از دستگیری دست به اعتصاب خوراک زده است.

بالاترین