به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آبان ۰۸، ۱۳۹۷

چشم‌انداز پایان دوران مرکل در آلمان

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان
پس از ریزش آرای حزب دموکرات مسیحی آلمان به رهبری آنگلا مرکل در انتخابات ایالت هسن که یکشنبه ۲۸ اکتبر برگذار شد، صدر اعظم آلمان اعلام کرد که در کنگره بعدی حزب دموکرات مسیحی، نامزد ریاست حزب نخواهد شد. مرکل گفت در سال ۲۰۲۱ بعد از پایان چهارمین دوران صدراعظمی‌اش کناره‌گیری می‌کند. 

آلمان به پایان دوران مرکل نزدیک شد: دوران عبور از بحران یورو و باز کردن درهای آلمان به روی پناهجویان در جنگ داخلی سوریه و عراق.
مرکل از سال ۲۰۰۰ تاکنون ریاست حزب دموکرات مسیحی را به عهده دارد. کناره‌گیری صدراعظم آلمان در واکنش به ریزش آرای حزب دموکرات مسیحی، اما به معنای کناره‌گیری مرکل از صدراعظمی آلمان نیست. او اعلام کرد که همچنان تا سال ۲۰۲۱ صدراعظم آلمان باقی می‌ماند:
«به عنوان صدراعظم آلمان و رئیس حزب دموکرات مسیحی مسئولیت هر چه موفقیات و شکستی به عهده من است. نتیجه انتخابات ایالتی هسن پیام روشنی بود مبنی بر اینکه به شکل کنونی نمی‌توان ادامه داد.»
مرکل اما گفت تصمیم او برای کناره‌گیری از ریاست حزب دموکرات مسیحی ربطی به انتخابات ایالتی هسن ندارد و او این تصمیم را پیش از این در دوران استراحت تابستانی‌اش گرفته است.
کنگره حزب دموکرات مسیحی در دسامبر سال جاری برگزار می‌شود. مرکل تا پیش از این همواره تأکید کرده بود که رهبری حزب و ریاست دولت باید در دست یک نفر باشد.
این نخستین بار است که صدراعظم آلمان از ریاست حزب دموکرات مسیحی کناره‌گیری می‌کند و رهبری حزب از صدراعظمی آلمان جدا می‌شود.
«به خوبی می‌دانم که چنین اقدامی در تاریخ آلمان بی‌سابقه است. من این تصمیم را با سنجیدن جنبه‌های مختلف آن گرفتم. من به عنوان صدراعظم آلمان متولد نشدم.»
مرکل کسی را به عنوان رئیس آینده حزب دموکرات مسیحی پیشنهاد نداد. صدراعظم آلمان گفتم نمی‌خواهد با چنین توصیه‌ای کنگره بعدی حزب دموکرات مسیبحی را تحت تأثیر قرار دهد.
حزب آلترناتیو برای آلمان و حزب لیبرال از تصمیم مرکل برای کناره‌گیری از ریاست حزب دموکرات مسیحی انتقاد کرده‌اند. کریستیان لیندر، رئیس حزب لیبرال و آلکساندر گاولند، رئیس حزب آلترناتیو برای آلمان با لحن‌های متفاوتی گفته‌اند که مرکل در واقع می‌بایست از صدراعظمی آلمان استعفا می‌داد.
در انتخابات ایالتی هسن دو حزب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات در مقایسه با انتخابات قبلی حدود ۱۱ درصد از آرای خود را از دست دادند. حزب دموکرات مسیحی در این انتخابات ۲۷ درصد رأی آورد. در نیم قرن گذشته کاهش آرای دموکرات مسیحی‌ها در هسن به این میزان بی‌سابقه بوده است.
حزب سوسیال دموکرات هم فقط ۲۰ درصد رأی آورد. ریزش آرای دو حزب مهم آلمان، دولت مرکل را تحت فشار قرار داده است.
آنگلا مرکل ابتدا قصد داشت دولت ائتلافی خود را با حزب سبزها یا لیبرال‌ها تشکیل دهد. اما گفت‌وگوها به ثمر نرسید و مرکل ناگزیر شد با حزب سوسیال دموکرات ائتلاف کند. اختلافات او با هورست زهوفر، رهبر حزب سوسیال مسیحی که متحد اصلی او در دولت ائتلافی‌ست، سبب تضعیف دولت مرکل شد. سیاست‌های پناهجویی مرکل به این اختلافات دامن زده است.

رادیو زمانه