به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مهر ۲۷، ۱۳۹۷

آرزوی بهاری | آهنگساز و شاعر: مسعود عطایی

خواننده: نغمه اصفهانی
آرزوی بهاری | آهنگساز و شاعر: مسعود عطایی 


آرزوی بهاری