به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آبان ۰۶، ۱۳۹۷

نه به یهودکُشی، نه به آدمکشی،علی ناظر

حدود یکسال و نیم پیش که اوائل زمامداری ترامپ بود، در یک نوشتار کوتاه «نه به یهود ستیزی و نئوفاشیسم» (3 اسفند 1395)، اشاره کردم «در یکماه گذشته، یهود ستیزی در آمریکا رو به افزایش است. از روز انتخابات، سیاهپوستان، بعد مسلمانان، و سپس ژورنالیست ها و حال، یهود ها مورد هجمه نژادپرستان آلترا راست، و نئوفاشیسم هستند.»
امروز (27 اکتبر 2018 – 5 آبان 1397)، مردی سفیدپوست به کنیسه ای در پیتسبورگ – پنسلوانیا، حمله مسلحانه کرده و تعدادی را کشته و زخمی کرده است.

هرچند بسیاری از یهودیان مقیم آمریکا از نتانیاهو و موجودیت جنایتکار اسرائیل حمایت می کنند، و هرچند بسیاری از یهودیان مقیم آمریکا جنایات اسرائیل علیه جوانان بی دفاع فلسطینی را مشاهده کرده اما اعتراض نمی کنند، اما کشتار یهودیان بی دفاع که در کنیسه به عبادت مشغولند، نه تنها بهانه پذیر نیست، بلکه نشانگر رشد نئوفاشیسم در آمریکا است، و باید شدیدا محکوم شود.
ارسال بمب به رهبران حزب دموکرات و تعدادی ژورنالیست در چند روز اخیر، مؤکد این واقعیت است که ترامپ (بقول خودش) «ناسیونالیست»، با عدم مدیریت رشد فزاینده جنایت پیشگی در بین طرفدارانش، اجازه می دهد تا زمینه برای آمریکایی بی در و پیکر و بلبشو هموار شود، و اگر این رشد مهار نشود، دور نخواهد بود روزی که زمام امور آمریکا به دست راسیست ها و فاشیسم با چهره ای معتبر بیفتد.
کشتار یهودیان در پیتسبورگ، قتل خاشقجی در استانبول، کشتار بی امان در فلسطین و قحطی در یمن را باید رویدادهای همسو و همجنس و در راستای یک هدف دانست. سکوت در قبال رشد نئوفاشیسم، خیانت به نسل بعدی است.
علی ناظر
5 آبان 1397
27 اکتبر 2018


منبع: سايت ديدگاه