به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آبان ۰۱، ۱۳۹۷

بیانیه کانون نویسندگان ایران درباره بازداشت معلمان و کامیونداران معترض

کانون نویسندگان ایران در کانال تلگرام این کانون نسبت به بازداشت معلمان و کامیونداران معترض در ایران ابراز نگرانی کرده است.

در بخشی از این بیانیه آمده است: "سنجاق کردن اتهام‌های امنیتی به هر اعتراض صنفی و مدنی شگرد تازه‌ای نیست اما دستگاه‌های امنیتی و قضایی این روزها در ابعاد وسیع‌تری از آن استفاده می‌کنند. اعتراض به شرایط کار و استفاده از ابزار تحصن و تجمع و اعتصاب برای رسیدن به خواست‌ها، حق همگان در همه‌ی مشاغل است. امری معمول و مرسوم و پذیرفته شده در همه‌ی جهان متمدن است و نمی‌توان کسی را به دلیل بهره بردن از این شیوه‌ها بازخواست و بازداشت کرد چه رسد به حبس و اعدام. این شیوه به حدی محق است که حتی حاکمیت ایران نیز به عناوین واقعی کار ندارد نمی‌گوید چون اعتصاب کردی، چون تحصن و تجمع کردی ، چون نیازهایت را فریاد زدی پس محکومی، نه؛ آن را به برهم زدن امنیت ملی، فساد فی‌الارض، محاربه، اخلال در نظم عمومی نام‌گذاری می‌کند، اتهام می‌زند و با این اتهام محاکمه می‌کند."