به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اسفند ۲۳، ۱۳۹۷

اعتصاب در پالایشگاه آبادان

روز چهار‌شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ کارگران بخش تعمیرات پالایشگاه آبادان برای دومین روز دست از کار کشیده و به اعتصاب خود ادامه دادند.

کارگران بخش تعمیرات که بیش از ۲۰۰تن می‌باشند در داخل پالایشگاه آبادان دست به این اعتصاب زده‌اند. کارگران بخش تعمیرات اعتصاب خود را در اعتراض به عدم پرداخت حق سنوات، عیدی، پاداش و حق مرخصی آغاز کردند. این کارگران تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «نیسم پاک» کار می‌کنند.

شایان یادآوری است که این اعتصاب از صبح روز سه‌شنبه ۲۱ اسفندماه ‌آغاز شده است. در این اعتصاب  نزدیک به ۲۱۰ کارگر بخش تعمیرات پالایشگاه آبادان که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «نسیم پاک» در کارگاه مرکزی مشغول کارند برای پیگیری وصول مطالبات معوقه خود، تجمع اعتراضی برپا کردند.

این کارگران علت اصلی برگذاری این تجمع را اعتراض به بی‌توجهی پیمانکار به پرداخت سنوات، عیدی، پاداش و حق مرخصی خود عنوان کردند و در ادامه یادآور شدند: «بخش دیگری از مطالبات ما مربوط به شیوه محاسبه سنوات پایان سال است.»


کارگران بخش تعمیرات پالایشگاه آبادان با تاکید بر اینکه خواسته ما دریافت حق سنوات بر اساس نامه ابلاغ شده هیات مدیره به پیمانکاران است، در ادامه افزودند: «جدا از اینکه کارفرما پرداخت عیدی کارگران پیمانکاری بخش تعمیرات پالایشگاه آبادان را به تاخیر انداخته است، دستور هیات مدیره پالایشگاه آبادان را مبنی بر پرداخت تمام و کمال حق سنوات کارگران بر اساس ۳۰ روز اجرایی نمی‌کند.»

شبکه آزادی