به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اسفند ۱۹، ۱۳۹۷

�� امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه:

نام ‎نسرین ستوده در لیست عضویت شورا بود
 اما صندلی اش خالی است! (۱۷ اسفند ۹۷)  فیلم