به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اسفند ۲۹، ۱۳۹۷

بیانیه‌ی نهضت مقاومت ملی ایران

آزادی فوری از بند ستم جمهوری اسلامی
حق مسلم نسرین ستوده است

جمهوری اسلامی با زیرپا گذاشتن اصل مصونیت قضایی برای وکیل در امر وکالت برگی دیگر بر طومار جنایات مستمر خود در طیِ چهل سال حاکمیت دینی بر ایران افزوده‌است.
سردمداران نظام با بستن چشم و گوش خود می‌خواهند بر‌آشفتگی جوامع دمکراتیک و آزاد جهان از وارد کردن اتهامات واهی به خانم نسرین ستوده را نبینند و نشنوند.
در حالی که شمار بزرگی از مقامات رسمی دولت‌ها، اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا،عفو بین‌الملل و کمپین حقوق بشر در ایران، نمایندگان مجلس ملی فرانسه و بسیاری دیگر، مصراً تجدید نظر در مورد حکم ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه تازیانه و آزادی نسرین ستوده را، که غیر از دفاع از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و شهروندی زنان آزاده‌ای که با دریدن حجاب اجباری آزادگی خویش را نشان داده‌اند، و بالاخص دفاع از حقوق مادران و کودکان بی‌پناه، گناهیندارد، ملاهای فاسد و غارتگر برای حفظ ظاهر به ترفندِ وارد کردن اتهامات «تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن» به این بانوی فرهیخته متوسل شده‌اند.
رژیمی که از سر تا پا، از رهبر تا پائین‌ترین مقام حکومتی‌اش غرق در فساد، دزدی ثروت ملت و انتقال اندوخته‌های میلیاردیِ حاصل از این غارتگری به خارج از کشور، اشاعه رشوه‌گیری، و ده‌ها آلودگی دیگر است چگونه می‌تواند دفاع از حقوق مردم و مخالفت با دخالت قوهٔ اجراییه در امور مربوط به «دادگستری» را که سلب حق انتخاب وکیل از موکل و تعیین مشاور برای وی از طرف دولت تنها نمونه‌ای از آن است تشویق مردم به فسادبنامد؟!
گردانندگان نظام واپسگرای جمهوری اسلامی که آزادی برای دریدن حجاب اجباری و دفاع از حق برخورداری از آن را «تشویق به فحشاء و فراهم آوردن آن» می‌دانند با چنین اتهامی در حقیقت نقش خویشتن در آب می‌بینند زیرا که در واقع خود با قانونی‌کردن رسم ناپسند و منسوخ مُتعِه چهل سال ‌است به رواج فحشاء در جامعه اشتغال دارند.
امروز دیگر همه می‌دانند که طایفه‌‌ی مسلط برایران نماینده‌ی ملت نیست و دشمن اوست. و مردم برای آن که بدانند اینهمه فشار و ستم بر بیگناه‌ترین بیان کنندگان حقوق اولیه‌ی مردم به پوچ‌ترین دستاویزها تنها از بیم نارضایی هر روز شدیدتر ملتی به‌جان آمده و برای غلبه حاکمان زورگو بر این ترس خود از ملت است نیازی به نبوغ سیاسی ندارند.
اینان، جوانان معترض به بی‌دادگری حکام را خس و خاشاک می‌نامند. اعتراض کارگران ستمدیده را مخالفت با نظام می‌خوانند، حق‌طلبی آموزگاران کودکان و نو جوانان جامعه را با زندان و حکم شلاق پاسخ می‌دهند، با توسل به قهر قلم آن بخش از ارباب مطبوعات را که نسبت به اوضاع اسفناک موجود انتقاد دارند می‌شکنند. به وکلای آزاده‌ و حق‌جویی که بدرستی اختلاط حدود «قوهٔ اجراییه» با «قوهٔ قضاییه» و سیاست کلی دستگاه قضایی را منافی مفهوم دادگستری می‌دانند، همانطور که دربارهٔ خانم نسرین ستوده و سایر وکلای اصیل و دادخواه دیگر نشان داده‌‌اند، به شیوه‌ی معمول برای مجازات مغلوب‌شدگان با حبس و تعزیر جواب می‌دهند.
عدم اعتراض خانم نسرین ستوده به حکم ۱۲ سال زندان، آنطور که خبرگزاری فرانسه از قول آقای رضا خندان منعکس کرده است، به معنی تسلیم این بانوی فرهیخته در مقابل کل دستگاهِ بی‌دادگر جمهوری اسلامی نیست؛ بلکه بیان به رسمیت نشناختن بیدادگاه صادرکننده‌ی حکم و اعلام جرم علیه آن است.
نهضت مقاومت ملی ایران آزادی فوری خانم نسرین ستوده و همه‌ی مبارزان مدنی را حق مسلم ایشان می‌داند و به حکام فاسد جمهوری اسلامی هشدارمی‌دهد که  نادیده گرفتن خواست‌های بحق ملت جواب به اعترضات مسالمت‌آمیز اقشار جامعه برای تحقق آن خواست‌ها نمی‌باشد. آنان باید برای یکبار دیدگان بی‌بصیرت خویش را بگشایند و به عواقب عصیان خشم فروخفته‌ی ملت بیاندیشند.

ایران هرگز نخواهد مرد
سه‌شنبه، ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ / ۱۹ مارس ۲۰۱۹
نهضت مقاومت ملی ایران