به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، اسفند ۲۷، ۱۳۹۷

عکس روز / نخست وزیر نیوزیلند در مسجدی در پایتخت

خانم آردرن با حضور در مسجدی در ولینگتون پایتخت به احترام قربانیان حادثه شمع روشن کرد.
جاسیندا آردرن، نخست وزیر نیوزیلند در مسجدی در پایتخت