به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اسفند ۲۶، ۱۳۹۷

گزارشی از تجمع عفو بین الملل نروژ در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در اسلو در حمایت از نسرین ستوده

عفو بین الملل خطاب به حکومت ایران: 
مبارزه برای حقوق زنان جرم نیست: نسرین را بیدرنگ آزاد کنید!
امروز جمعه ۱۵ مارش ۲۰۱۹ سازمان عفو بین الملل نروژ در اعتراض به صدور حکم زندان و شلاق برای نسرین ستوده وکیل و فعال جنبش زنان اقدام به برگزاری تجمعی نمادین درمقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران نمود. تعداد زیادی از اعضای این سازمان از ساعت ۸:۴۵ در مقابل سفارت جمهوری اسلامی تجمع کردند. 
عفو بین الملل از قبل تعدادی زیادی گل لاله و پلاکارد با عکس های نسرین ستوده را که به روی آن نوشته بود نسرین را بیدرنگ آزاد کنید را تهیه کرده بود و در اختیار تظاهر کنندگان قرار داده بود. 

سخنگوی سازمان عفو بین الملل ضمن انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا در باره وضعیت حقوق بشر و خصوصا پرونده نسرین ستوده پاسخگو و بیدرنگ نسرین ستوده را آزاد کنند. سپس وی چکیده ای از فعالیت های حقوق بشری و مبارزات نسرین ستوده برای دفاع از حقوق زنان ایران را توضیح داد. در ادامه گفت تا آنجا که سازمان عفو بین الملل اطلاع دارد حکم نسرین ستوده سنگین ترین حکمی است که برای یک فعال حقوق بشر در ایران صادر شده است. وی اظهار نمود، جرائمی که به نسرین نسبت داده شده است، تشویق به فساد اخلاقی و فحشا، حضور در مکان های عمومی بدون حجاب و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی است. 

در ادامه سخنگوی سازمان عفو بین الملل با قرائت قطعنامه این سازمان از تظاهرکنندگان تقاضا نمود تا گل های لاله را بالا بگیرند و برای آزادی نسرین، شعار نسرین را بیدرنگ آزاد کنید را تکرار کنند تا دیپلماتهای ایرانی صدای اعتراض تظاهر کنندگان را بشنوند. 

سازمان عفو بین الملل در فراخوان خود خطاب به مقامات ایران نوشته بود:
عفو بین الملل خطاب به حکومت ایران: مبارزه برای حقوق زنان جرم نیست: نسرین را بیدرنگ آزاد کنید!
نسرین ستوده، وکیل ایرانی، روز دوشنبه به خاطر فعالیتهای مسالمت آمیز خود در دفاع از حقوق زنان در ایران به ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد. جرم او تنها مبارزه علیه مجازات اعدام، مخالفت و مبارزه با حجاب اجباری است .
ما باید به مقامات ایران نشان دهیم که حکم صادره غیر قابل قبول است!


در تجمع مقابل سفارت ایران، یک گل لاله را برای نسرین بالا نگه میداریم. در فرهنگ فارسی، گل لاله نماد عشق ابدی و مبارزه برای عدالت است. گل لاله بطور طبیعی شکننده و زیبا است. نسیمی ملایم می تواند آن را پر پر کند، اما نمی میرد. گل لاله خود روست و همیشه رویشی دوباره خواهد داشت. گل لاله همچنین نمادی است برای جشن سال نو ایرانیان که در هفته آینده برگزار می شود.

همبستگی ما به مقامات ایران نشان می دهد که ما عملکرد آنها را دنبال می کنیم! ما می دانیم که آنها خواهان این نیستند که جامعه جهانی نسبت به چنین موضوعاتی، توجه کند .
ما تا زمانی که نسرین به خانه بازنگردد، از پا نخواهیم نشست.

این سازمان در قطعنامه خود که در مقابل سفارت قرائت شد خواستار آن شد که:
سازمان عفو بین الملل از جمهوری اسلامی می خواهد که بیدرنگ و بدون هیچ شرطی نسرین ستوده را آزاد کند. 
نسرین ستوده از حق وکیل (وکیلی که خودش انتخاب می کند) و حق ملاقات منظم با خانواده اش برخوردار باشد.
عفو بین الملل از دولت ایران می خواهد تا شرایطی فراهم آورد که وکیل نسرین بدون هیچ مانع، اذیت و تعقیب قانونی، امور حقوقی مربوط به پرونده نسرین را انجام دهد. دولت ایران باید آزادی بیان و عمل وکیل را تامین کند، به گونه ای که حق شرکت در بحث های عمومی در مورد مسائل حقوقی و حمایت از حقوق بشر را داشته باشد. 

در تجمع مقابل سفارت ایران، شرکت کنندگان با در دست داشتن گل لاله آنرا به احترام نسرین ستوده بالا بردند و قبل از ترک محل گلهای لاله را به نرده های ساختمان سفارت گره زدند و عکس های نسرین ستوده را روی آن نصب نمودند. 

در پایان نماینده سازمان عفو بین الملل و یکی از نمایندگان پارلمان نروژ که عضو حزب سوسیالیست های چپ نروژ است برای تحویل دادن قطعنامه تظاهرات وهمچنین امضاء های جمع آوری شده سازمان عفو بین الملل در اعتراض به حکم صادره برای نسرین ستوده به قسمت اداری سفارت جمهوری اسلامی مراجعه نمودند تا آنرا به سفیر جمهوری اسلامی تحویل دهند. لازم به ذکر است که قطعنامه سازمان عفو بین الملل را ۲۸۱۵۹ نفر از اعضای این سازمان، شخصیت های سیاسی، فرهنگی و حقوق بشری نروژ امضاء و از آن حمایت کرده بودند. 
اما مسئولین سفارت در را به روی نمایندگان سازمان عفو بین الملل باز نکردند. یکی از کارکنان از طریق آیفون پرسید: چکار دارید؟ نمایندگان پاسخ دادند: ما از طرف سازمان عفو بین الملل آمده ایم و میخواهیم قطعنامه و امضاهای جمع آوری شده در حمایت از نسرین ستوده را تحویل سفیر بدهیم. ایشان جواب دادند که من اجازه ندارم در را باز کنم و حق تحویل گرفتن چنین نامه ای در حیطه مسئولیت من نیست و شما میتوانید آنرا در صندوق پست سفارت قرار دهید. 

در این تظاهرات آقای ویلیام نیگارد ناشرنروژی کتاب آیات شیطانی (نوشته: سلمان رشدی) که سالها قبل توسط جمهوری اسلامی ترور و زخمی شده بود، برای حمایت از نسرین ستوده در این تظاهرات شرکت کرده بود. نماینده پارلمان نروژعضو حزب سوسیالیست های چپ نروژ، نیز بیانیه ای در محکومیت حکم صادره توسط جمهوری اسلامی قرائت نمود و در آن خواهان لغو حکم نسرین ستوده و آزادی بی قید و شرط وی شد. وی اظهار داشت چرا رژیم دیکتاتورایران میخواهد نسرین ستوده را بخاطر فعالیتهای حقوق بشری اش مجازات کند. ؟ چرا رژیم او را شکنجه و آزار می دهد و او را از حق داشتن وکیل محروم می کند. او اظهار داشت که در هفته گذشته در پارلمان نروژ، ازوزیر امورخارجه پرسیده ام که جایگاه و موضع نروژ در قبال اقدامات جمهوری اسلامی در ارتباط با نقض حقوق بشرکجاست و نروژ چه اقدامی قرار است انجام دهد ؟ او در ادامه سخنانش گفت، جمهوری اسلامی با این اقدامات چه چیزی را می خواهد نشان دهد، برداشت جامعه جهانی از این اقدامات، آن است که حکومت ایران حقوق مردم ایران را پایمال می کند و مردم حق دفاع از خودشان را ندارند.
تعدادی از فعالین جنبش زنان، حقوق بشر و همچنین فعالین سیاسی چپ و جمهوریخواه ایرانی در این تظاهرات شرکت کرده بودند.

رحمان ساکی
اسلو- نروژ
مارش ۲۰۱۹

منبع: عصر نو