به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اسفند ۲۲، ۱۳۹۷

عبدالعزیز بوتفلیقه از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری کنار کشید

گفت‌وگوی رادیو بین المللی فرانسه با علی شاکری زند 
در پی اعتراضات مردمی در کشور الجزایر، عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری فعلی این کشور روز دوشنبه ۲۰ اسفند/‌ ١١مارس اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری بعدی شرکت نخواهد کرد.
علی شاکری، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم پاریس می‌گوید که این انصراف به اعتراضات مردمی در الجزایر پایان  نخواهد بخشید  

مشروح این گفتگو را در فایل صوتی گوش کنید.