به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، فروردین ۱۱، ۱۳۹۸

تف بر پول !- هپلی

آقا پول بسیار بد است و کثیف است. تف برپول که مادر تمام جنایات و خیانت هاست. پول که بد است که هیچ، پولشویی از آن بدتر است. پول های کثیف حاصل از دزدی و بی ناموسی و اختلاس و مواد مخدر را به سد حیله و نیرنگ می شویند و پاک و پاکیزه به جریان می اندازند. حالا با چی می شویند هپلی از تکنولوژیش سر درنمی آورد.

مثلاً در حیرتم که چطور خاوری ها و مرجان خانم ها و آقازاده ها با میلیاردها پول اختلاس به کانادا و آمریکا و اروپا می روند و پولشان را می شویند و آب هم از آب تکان نمی خورد و از آنها استقبال هم می شود و پاسپورت هم می گیرند. احتمالاً ماشین های پولشویی آنها مدرن تر است. شاید هم به جای اینکه با آب بشویند، یا پولشور بیاورند خانه که توی تشت بشوید، خشکشویی می کنند. عقل هپلی بیش از این قد نمی دهد.

اما چیزی که به هیجان موضوع افزوده بیانات گهربار شازده رضا ولیعهد جمهوریخواه است که خواستار ضبط اموال ایران و وابستگان حکومت به نفع مخالفان شده یعنی خواستار تحویل این پول ها به خودشان و همکاران. البته بینی و بین الله آمریکا تا حالا به کمک و مدد اسراییل تا توانستند به بهانه های گوناگون اموال ملت ایران را در اثر کاردانی ملایان ضبط و چپاول کرده اند برا ی همین هم گفته شد این فرمایش شازده سرود یاد مستان دادن است. ولی این قضاوت نادرست است. شازده اصلاً اهل پول و پله نیست و از پول متنفر است و هرچه آمریکا و عربستان سعودی سعی کرده اند که ایشان را با دادن میلیون ها پول تطمیع کنند هنوز نتوانسته اند و شازده مانند سد سکندر در برابر این اجانب ایستاده. او هر چه خواسته برای ملت ایران خواسته، خدابیامرز پدربزرگ و پدرش هم همینطور بودند.

در بیانات شجاعانه ی ایشان یک درخواست دیگر هم بود و آن اخراج آقازاده ها از آمریکا و اخراج مدافعان اصلاح طلبی از رسانه هایی مانند بی بی سی بود که البته به تریج قبای بی بی سکینه برخورد و به شازده اعتراض شد ولی زود سر و ته دعوا را هم آوردند که ادامه ی کشمکش به مصلحت نبود و قبا تنگ می شد.

خوشبختانه در این مبارزه ی ملی و میهنی، شازده دست تنها نماند. پیشنهاد بسیار سازنده تری هم از کوروش زعیم از جبهه ی ملی ششم رسید که اختلاسگران هر چه دزدیده اند، نوش جانشان، فقط این پولها را در ایران سرمایه گذاری کنند و کیفش را ببرند. گویا این پیشنهاد مورد استقبال ملاها نیز واقع شده است. فقط آقازاده ها گفتند ما از اول همین کار را کرده ایم، چرا بیخودی مزاحم ما می شوید. حتی برخی اضافه کردند که حالا کی نظر تو را پرسید، خودمان بهتر می دانیم. اصلاً همین جا، جای پول ها امن تر است.

اما نقطه ی اوج داستان آخرین فتواست برای حلال کردن پولها که از سوی شهرام همایون صادر شد. حضرتش آمده مصادره ی این پول ها را با بانک زنی گروه های چریک در پیش از انقلاب مقایسه کرده و آن را از شیر مادر هم پاک تر دانسته. ظاهراً دارد یک کتاب می نویسد که اسکناس، هم استراتژی هم تاکتیک. قرار است در هزاران نسخه چاپ شود و برای براندازی به داخل کشور فرستاده شود. بدین ترتیب آنها هم می گویند تف بر پول ولی از آن برای شمردن پول ها استفاده می کنند.

سرآخر هپلی به این نتیجه رسید که خیلی ها به اسم اپوزیسیون به عوض مبارزه در فکر قاشملاق کردن پول هستند. متأسفانه این را با هر کس در میان گذاشت، جواب گرفت که بابا تو کجای کاری؟ مردم ما قدر استعدادها را نمی دانند.

29 مارس 2019
بر گرفته از ایران لیبرال