به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اسفند ۱۷، ۱۳۹۷

کتیبه‌ای‌ بر گور دکتر محمد مصدق‌، شفیعی کدکنی

اینجا کسی آرمیده‌ست که در همه عمر

 اینجا کسی‌ آرمیده‌ست‌

 که‌ در همه‌ عمر،
  قلبش‌،
 با مهرِ ایران‌ تپیده‌ست‌.
 ای‌ رهگذارِ شتابان‌!
 آن‌ کس‌ که‌ در زیرِ پایت‌
 خوابیده‌ در زیرِ این‌ سنگ‌
 بیداریِ زندگی‌ را
 در جانِ مشرق‌ دمیده‌ست‌.
 بی‌اعتنا مگذر این‌ سان‌
 اینجا کسی‌ آرمیده‌ست‌.
 ۱۹/۴/۸۳
 احمدآباد / شفیعی کدکنی