به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، فروردین ۱۱، ۱۳۹۸

علیه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا / عکس روز

شعار راهپیمایی در لندن: ماعلیه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستیم