به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اسفند ۱۹، ۱۳۹۷

اجرای بی نظیر گروه زناره

خانم شهین مهدی پور و غزال انصاری راد و رشید شعبانیان 
ویدیو – موزیک لری 

گروه زناره