به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، فروردین ۱۲، ۱۳۹۹

نقض محکومیت محمدعلی نجفی / عکس روز

دیوان عالی ایران محکومیت محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران را نقض کرد